เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจรในกิจกรรม “ปั่นเพื่อ...

ฉบับที่ 011  ประจำวันที่  11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย และก...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเ...

ฉบับที่ 010  ประจำวันที่  9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศม...

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุความวุ่นวาย ท...

ฉบับที่ 009  ประจำวันที่  30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกั...

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน...

ฉบับที่ 008  ประจำวันที่  21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินท...

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวั...

ฉบับที่ 007  ประจำวันที่  20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินท...

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานสำนักง...

ฉบับที่ 006  ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานสำนัก...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

ฉบับที่ 005  ประจำวันที่  13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558     ...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ใ...

ฉบับที่ 004  ประจำวันที่  12 ตุลาคม 2558 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน...

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเทศก...

ฉบับที่ 003  ประจำวันที่  11 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเท...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงาน “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

ฉบับที่ 002  ประจำวันที่  9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงาน “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558       ...

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รับมอบนโยบายการบร...

ฉบับที่ 001  ประจำวันที่  4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบร...

กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา

ฉบับที่  042  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮ...