กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดด้านการจ...

ฉบับที่  041  ประจำวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขัน...