ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Dad”

ฉบับที่ 021  ประจำวันที่  4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Dad”    ...