ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี...

ฉบับที่ 54  ประจำวันที่  5 เมษายน 2559 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรา...