ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาให้บริการประชาช...

ฉบับที่ 028  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาให้บริการประ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้า...

ฉบับที่ 032  ประจำวันที่  5 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้...

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เ...

ฉบับที่ 037  ประจำวันที่  29 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตร...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนั...

ฉบับที่ 61  ประจำวันที่  15 มิถุนายน 2559 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

ฉบับที่ 005  ประจำวันที่  13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558     ...

กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวัน...

ฉบับที่  039  ประจำวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดู...

สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและค...

ฉบับที่ 56  ประจำวันที่  11 เมษายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและ...

สมาคมแม่บ้านตำรวจแถลงข่าวการออกร้านและจัดแสดงกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี ...

ฉบับที่ 52  ประจำวันที่  29 มีนาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจแถลงข่าวการออกร้านและจัดแสดงกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี...

สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มอาชญากรรม...

ฉบับที่ 013  ประจำวันที่  17 พฤศจิกายน 2558 สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มอาชญ...

เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (ร ส ข ...

ฉบับที่ 5ึ9  ประจำวันที่  4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรก...

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ...

ฉบับที่  047  ประจำวันที่  11 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้อ...

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร. ประจำปีงบ...

ฉบับที่ 023  ประจำวันที่  18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระ...