ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวั...

ฉบับที่ 007  ประจำวันที่  20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินท...

กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาให้บริการประชาช...

ฉบับที่ 028  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาให้บริการประ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

ฉบับที่ 005  ประจำวันที่  13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558     ...

สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มอาชญากรรม...

ฉบับที่ 013  ประจำวันที่  17 พฤศจิกายน 2558 สถานการณ์อาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มอาชญ...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนั...

ฉบับที่ 61  ประจำวันที่  15 มิถุนายน 2559 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการ...

เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (ร ส ข ...

ฉบับที่ 5ึ9  ประจำวันที่  4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรก...

ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.25...

ฉบับที่  045  ประจำวันที่  4 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิ...

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ...

ฉบับที่  047  ประจำวันที่  11 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้อ...

เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามน...

ฉบับที่ 034  ประจำวันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้อ...

กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดด้านการจ...

ฉบับที่  041  ประจำวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขัน...

ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่  043  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จ...

ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปด้...

ฉบับที่ 027  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเ...