สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งทุกหน่วยพร้อม 100 % ดูแลความปลอดภัยและอำนวยค...

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันห...

วันตำรวจ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดภาพพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ https://drive.google.com/file/d/1S1HKRf...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำป...