สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรื...

ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจร 40 เส้นทาง ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีฯ วันที่ 28 เ...

🔊" ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจร 40 เส้นทาง ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีฯ วันที่ 28 เม.ย.2562 "🚙 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำป...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแล...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งทุกหน่วยพร้อม 100 % ดูแลความปลอดภัยและอำนวยค...

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันห...