วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สท. / พล.ต.ต.อังก...

วันที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 สท. / พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท.  เป็นประธานการประ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อวีดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อวีดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อวีดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ

ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อวีดิ...