วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สท/ พล.ต.ต.อังกูร คล้...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สท/ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พ.ต.อ.ช...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พ.ต.อ.ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประ...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.20 น. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท....

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.20 น. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท.ร่วม กิจกรรมกิจกรร...

วันที่ 1กพ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. /พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัต...

วันที่ 1กพ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. /พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่...

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน / พ....

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน / พ.ต.อ.จิรดุล โสตถิพันธ์ ผกก.ฝพ.สท. ให้การต...