๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

759

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการตำรวจ และพนักงาน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

1932205_292981357701458_7171734953474795786_n