วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day)

387

เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นทุกปีในหรือราววันที่ 18 พฤษภาคม ประสานงานโดย สภาพิพิธภัณฑ์สากล (International Council of Museums (ICOM)) วันนี้เน้นแก่นเฉพาะซึ่งเปลี่ยนทุกปี
วันพิพิธภัณฑ์สากลเปิดโอกาสให้วิชาชีพพิพิธภัณฑ์พบกับสาธารณชนและกระตุ้นเตือนพวกเขาถึงความท้าทายที่พิพิธภัณฑ์เผชิญ ICOM นิยามว่าพิพิธภัณฑ์ คือ สถาบันถาวรไม่แสวงผลกำไรในการบริการต่อสังคมและการพัฒนาสังคม เปิดต่อสาธารณะ อันได้มาซึ่ง อนุรักษ์ วิจัย สื่อสารและจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าและความบันเทิง ฉะนั้น วันพิพิธภัณฑ์สากลจึงเป็นเวทีเพิ่มความตระหนักของสาธารณะต่อบทบาทของพิพธภัณฑ์ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันในระดับนานาชาติ

13260187_313636192302641_2333804663579608170_n