๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมเสวนา-บรรยายพิเศษ พิพิธทัศนะ ครั้งที่ ๑๔ “ไทเขิน” หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทเขิน วิทยากรโดย คุณเอก ทวีป ฤทธินภากร และ คุณวสิน อุ่นจะนำ ชมรมพิพิธสยาม ณ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

686

13256511_315655275434066_9137298667595341395_n 13254301_315655532100707_9058471003006781151_n 13254233_315655288767398_4784190439786831982_n 13245235_315655255434068_3325706937745663975_n 13239905_315655435434050_8649807396003831663_n 13239118_315655408767386_4506060812605000677_n 13220870_315655465434047_3770741412072820846_n