พระคาถาถวายพระพร‬ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

218

ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Capture