นิทรรศการผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ “ขิด ยก เกาะ ล้วง มัดหมี่ จก ปัก” ผ้าไทยในวังปารุสก์ ณ ห้องพักคอย ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตลอดเดือนสิงหาคม วันพุธ – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม.
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมพิพิธสยาม และพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

13921172_350176271981966_1901410115542830340_n 13907042_350175948648665_8976901653704568324_n 13902768_350180971981496_4556778206678373117_n 13873114_350176308648629_8680123308378097987_n