๒๗ ส.ค.๕๙ ขอบคุณน้องทรอส น้องซีน น้องหลิวและน้องหมี นักเรียนชั้น ม.๔ ร.ร.ราชวินิต มัธยม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจและมีจิตอาสาช่วยทำความสะอาดให้ด้วย ขอชื่นชมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในวิชาพลเมืองที่ดี ของ ร.ร. ที่ช่วยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่น้องๆ ด้วยนะคะ

14051699_358466827819577_7008744774237580477_n14102629_358466894486237_1228567505168900527_n 14063919_358466871152906_1409733471967280419_n  14051565_358466817819578_3380344407426320060_n