๒๑-๒๒ ก.ย.๕๙ Museum siam นำคณะน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ School Bus ” Let’s go to the Museum ไปมิวเซียมกันเถอะ ” โรงเรียนสุดท้ายของโครงการในปีนี้ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ขอชื่นชมและสนับสนุนกับโครงการดีๆ แบบนี้นะคะ

img_7584 img_7595 img_7625 img_7651 img_7737 img_7790 img_7839 img_7877 img_7912 img_8090 img_8100 img_8109 img_8113 img_8136 img_8141 img_8138 img_8151 img_8173 img_8190