๒๖ – ๓๐ พ.ย.๕๙ กิจกรรม work shop งานดอกไม้สด สำรับคาวหวาน  เครื่องแขวน น้ำปรุงสิรินพรัตน์ และงานปักผ้าโบราณ ของชมรมพิพิธสยาม  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันimg_0472 img_0473 img_0475 img_0500 img_0859 img_0909 img_0953 img_0967 img_0973 img_0993 img_1293 img_1304 img_1306 img_1307 img_1357 img_1377 img_1395 img_1397 img_1402 img_1405 img_1416 img_1420 img_1423 img_1441 img_1453 img_1470 img_1473 img_1474 img_1484 img_1498 img_1505 img_1513 และน้ำปรุงสิรินพรัตน์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับทางชมรมพิพิธสยามเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยรักษาและอนุรักษ์มรดกไทยที่ควรสืบสานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน