คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สาธิตการทำกระทงและพวงมโหตร ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

img_1654 img_1659 img_1661 img_1667 img_1670 img_1678 img_1679 img_1696 img_1704 img_1718 img_1727