อ.ภากร จัดกิจกรรม “สองวัง สองเรื่องราว” ให้กับผู้ที่สนใจ และนำเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันimg_1737 img_1755 img_1768 img_1779 img_1790 img_1794 img_1795 img_1799 img_1801 img_1809