พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ร่วมกับ ชมรมพิพิธสยาม
จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ตำหนักจิตรลดา ภายในพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

IMG_7003 IMG_6991 IMG_7084 IMG_7089 IMG_7090 IMG_7093 IMG_7118 IMG_7119 IMG_7144