กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

IMG_4017 IMG_4029 IMG_4054 IMG_4077 IMG_4090 IMG_4099 IMG_4133 IMG_4143 IMG_4190