พาทัวร์ “พิพิธภัณฑ์ตำรวจ” บันทึกประวัติศาสตร์ตำรวจไทย

900

ka5789dib7ha5b9g6ibbg

นับเป็นพระกรุณาธิคุณในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์ตำรวจ” วังปารุสกวัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กราบบังคมทูลรายงาน และผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพิธี

พิพิธภัณฑ์ตำรวจแห่งนี้ บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ตำรวจไทย อันควรค่าแก่การศึกษา หลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เหยี่ยวข่าว “มติชน” ขันอาสาเป็นแถวหน้าพาชม

พิพิธภัณฑ์ตำรวจแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ “ตำหนักจิตรลดา” ปรับปรุงให้ดูใหม่ขึ้น มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อาคารหลังนี้ เดิมทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามาญโญ นายช่างเอกแห่งกรมโยธาธิการ ในระหว่างพุทธศักราช 2446-2448 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2449 เป็นอาคารแบบอิตาเลียนวิลล่า สูง 2 ชั้น ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบสติลลิเบอร์ตี้ของอิตาเลียน

ภายในออกแบบตกแต่งสไตล์ อาร์ต นูโว และศิลปะบาโรก และรอกโคโค อันเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่กำลังนิยมในยุโรปช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งส่งอิทธิพลมาสู่สยามประเทศในช่วงนั้น

ส่วนที่สองเรียกว่า “อาคารกระจก” ลักษณะเป็นอาคารกระจก 2 ชั้นตรงตามชื่อ ปรับปรุงมาจากอาคารสื่อสารที่สร้างขึ้นในสมัย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ผู้มีคำกล่าวติดหูถึงทุกวันนี้ว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้..” อาคารหลังนี้ปรับปรุงและสร้างเสร็จในปี 2553 แต่มีการปรับปรุงเล็กน้อยเรื่อยมา ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการ

อาคารกระจกหลังนี้ ตั้งอย่างโดดเด่น ด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ เมื่อเดินตรงขึ้นบันไดไปชั้น 2 จะมีแบบจำลองประวัติศาสตร์ของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมัยสุโขทัยหากราษฎรได้รับความเดือดร้อน และเกิดเหตุไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง จะมีการสั่นกระดิ่ง หน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในหน่วยงานปกครองของจตุสดมภ์ คือ “เวียง” รับผิดชอบด้านรักษาความสงบและปราบโจรผู้ร้าย โดยราษฎรมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายในเขตชุมชน ส่วนงานราชองครักษ์นั้นสืบทอดมาเป็นกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จึงมีการยกเลิกไป

นอกจากนี้ ยังมีชุดเครื่องแบบตำรวจ สมัยต่างๆ รวมถึงชุดที่ใช้ในการเดินสวนสนามวันตำรวจเมื่อ พ.ศ.2550 ที่ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ออกแบบ มาแสดงไว้ด้วย

ถัดไปมีการจัดแสดงหุ่นจำลองการสวนสนามของตำรวจไทย จำลองขบวนมาจากการสวนสนามในโอกาสวันตำรวจไทย 13 ตุลาคม 2550 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถือเป็นพิธีสำคัญ

โดยพิธีสวนสนามมีหลายครั้ง แต่ครั้งสำคัญสุดคือ พิธีสวนสนามวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2493 ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดแก่ข้าราชการตำรวจไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดแสดงเรื่องราวตำรวจไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนกิจกรรมตำรวจ การตั้งจราจรโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร

ตลอดจนมีชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โล่ เหรียญ อุปกรณ์วัดระยะและทิศทาง และเครื่องมืออื่นมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าตำรวจไทยและตำรวจสากลเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

จุดสุดท้ายบนชั้นที่ 2 เป็นเรื่องราวของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อตั้งขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้แก่ตำรวจทุกคน

เมื่อเดินลงมาชั้นล่าง มีภาพตำรวจปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจสายตรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยอรินทราช ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน และตำรวจจราจร แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่ต้องเสี่ยงชีวิต เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ถัดไปเป็นรูปปั้นจำลองจากอนุสาวรีย์ตำรวจ และรูปภาพอดีตอธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน

และก่อนถึงประตูทางออก เป็นการจำลองสถานีตำรวจ ตั้งชื่อว่า “สน.วังปารุสก์” เพื่อให้เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตั้งแต่ลงบันทึกประจำวัน การสอบสวน การสืบสวน การปราบปราม การวิเคราะห์พยานหลักฐาน ขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์หลักฐาน จนไปสู่ขั้นตอนการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

นอกจากนี้ ยังมีเกมให้ผู้เข้าชมร่วมสนุก เป็นการทดสอบทักษะเบื้องต้นในการสังเกตจดจำรายละเอียดต่างๆ เป็นทักษะสำคัญของตำรวจที่ดี รวมทั้งทดสอบความเป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พิพิธภัณฑ์ตำรวจจึงมีคุณค่าแก่ประชาชนทั่วไปเข้ารับชม โดยเฉพาะหนูๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจ เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. หยุด

วันจันทร์ถึงวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรีตลอดงาน กรณีประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้าที่หมายเลข 0-2282-5057

ที่มา : นสพ.มติชน