จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0054 จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0048  จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0037 จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0034 จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0022 จักรพงษ์นิทรรศ์_๑๗๐๗๒๓_0029

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ

“จักรพงษ์นิทรรศน์” และ “สยามกับสงครามโลก ครั้งที่ ๑”

ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จัดขึ้นโดย ราชสกุลจักรพงษ์

โดยมี ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ พระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ, พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ พร้อมทั้ง ข้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียรติในงาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ซึ่งนิทรรศการฯ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

โดยเปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ – วันศุกร์  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์