Mr.Chin-pang, Frederic หัวหน้าผู้กำกับการ (รองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)

สำนักงานใหญ่ตำรวจฮ่องกง และคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

IMG_5390 IMG_5394  IMG_5414 IMG_5418 IMG_5421 IMG_5430 IMG_5434 IMG_5438 IMG_5452 IMG_5490 IMG_5488 IMG_5479