คณะชมรมพิพิธสยาม จัดกิจกรรมเดินย้อนรอยพิพิธศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕๐ เกิดวังปารุสก์ ครั้งที่ ๔ IMG_7213 IMG_7276 IMG_7287 IMG_7295 IMG_7298 IMG_7302 IMG_7319 IMG_7324 IMG_7325 IMG_7326