ข้าราชการตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ร่วมกันประดับต้นดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙