๒๖ ม.ค.๖๐ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

และ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน