สน.หนองแขม ได้จัดโครงการนำข้าราชการตำรวจและครอบครัว ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของงานตำรวจ