พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ ๑๑๘ ปี วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  โดยพระองค์ทรงเป็นพระราชชนนี ของสองพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลกแห่งสหัสวรรษ”

ด้าน พันตำรวจเอก ชัยพจน สูวรรณรักษ์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า สมเด็จย่า ทรงมีเมตตาและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี โดยเฉพาะ ตำรวจตระเวนชายแดน กองบินตำรวจ และตำรวจน้ำ ซึ่งตำรวจทุกนาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงาม มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการจัดแสดงภาพถ่ายพระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะความผูกพันกับตำรวจตระเวนชายแดน ที่หาชมได้ยาก เช่น ภาพพระองค์ฉลองพระองค์ ชุดพลร่มตำรวจตระเวนชายแดน หรือ นางเสือหาญ ภาพขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ จนถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารกระจก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ยกเว้นวันจันทร์, วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอขอบคุณข่าวจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด