เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งคุณครูผู้ดูแล ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทย ณ ตำหนักจิตรลดา รวมถึงความสนุกสนานกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งกิจการตำรวจ และได้รู้จักตำรวจไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมาทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร อีกด้วย