เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และเป็นวันครบรอบ ๖ ปี วันเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจ ณ ห้องทรงพระสำราญ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยมี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพ.ต.อ.วีระศักดิ์ วงศ์วานิช ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนข้าราชการตำรวจ สท. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ตำรวจ สท.