เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ วงศ์วานิช ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชมคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน