บริษัท โยโกฮามา เอเชีย จำกัด นำคณะพนักงาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย