๒๐ พ.ย.๕๘ ครูและนักเรียน ร.ร.รุ่งอรุณ คลาสที่ ๓ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ

1072

๒๐ พ.ย.๕๘ ครูและนักเรียน ร.ร.รุ่งอรุณ คลาสที่ ๓ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจกันอย่างสนุกสนาน ขอขอบคุณ ร.ร.รุ่งอรุณ ที่เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะ

12219334_216125668720361_4120656291776980203_n 12274352_216125858720342_3738318684873997825_n 12249950_216125565387038_1521634889241294419_n 12249753_216125595387035_379616158639483261_n 12249713_216125562053705_3739987170223694768_n 12241295_216125695387025_4602468001445642112_n 12227702_216125648720363_5251085119094824443_n