๑ วันแห่งความรื่นรมย์ในความหลากหลายของเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรม

208

พบกับ Night Museum ชีวิตในวัง, การออกร้าน-การแสดงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ – มอญ, การแสดงหุ่นละครเล็กคณะคำนาย,อาหารสำรับชาววัง, การบรรยายพิเศษโครงการฟื้นฟูผ้าลายอย่างโบราณ,
กิจกรรม Workshop งานฝีมือชาววัง, การแสดงของสุนัขตำรวจ –ม้าตำรวจ, การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใน ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. วันเดียวเท่านั้นนะคะ

12341565_239057359760525_7046812272922201498_n