ขอถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้า คณะข้าราชการตำรวจ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

267

12360075_240180576314870_5496385589491169150_n