ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน “รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน” ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

297

ขอขอบคุณ พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุทธา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่ร่วมสร้างสรรค์งานในครั้งนี้
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทดำโบราณ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อาหารชาววัง บรรจงภัทร์ สำรับไทย
หมอหวานยาไทย
อ.ธงฉัตร เลขาวิจิตร นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
อ.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการอิสระ
สถาบันรัชต์ภาคย์
หุ่นละครเล็กคณะคำนาย บ้านศิลปินคลองบางหลวง
ปลาตะเพียนใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ชุมชนบ้านบาตร
ชมรมพิพิธสยาม มิตรภาพของผู้รักษ์ความเป็นไทย
กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ขอขอบคุณกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงาม ร่วมฟื้นฟูประวัติศาสตร์ความเป็นไทยตลอดจนการอนุรักษ์มรดกของชาติไทยสืบไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
พันตำรวจเอกจิรดุล โสตถิพันธุ์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ และข้าราชการตำรวจฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12392011_244748782524716_3387995663497341739_n 12391955_244748515858076_5393177667932875339_n 12391026_244748829191378_1979576433560920043_n 10177961_244748805858047_706201833951794650_n 1977381_244748652524729_2132187834828424228_n 1914934_244748809191380_6488296948948443201_n 1511036_244748539191407_8620577718474044985_n 549330_244748532524741_4297150605177316248_n 535200_244751375857790_3624523925822823894_n 9865_244748645858063_8244195489598452340_n 862_244748682524726_2589773888565925702_n