ติดต่อเรา

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ที่อยู่ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิด วันอังคาร – วันศุกร์

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุด วันเสาร์ , อาทิตย์ , จันทร์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๓๒๓  ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ – โทรสาร : ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๗ (ในเวลาราชการ)

E-mail: policemuseum@royalthaipolice.go.th