วันที่ 5 พ.ค. 60 เวลา 08.00 น. / พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. นำ ข้าราชการตำรวจ กองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมให้โอวาท ข้อคิดก่อนการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่ 5 พ.ค. 60 เวลา 08.00 น. / พล.ต.ต. อังกูร  คล้ายคลึง ผบก.สท. นำ ข้าราชการตำรวจ กองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมให้โอวาท ข้อคิดก่อนการปฏิบัติงานประจำวั

IMG_8966 IMG_8970 IMG_8972 IMG_8979 IMG_8980 IMG_8981 IMG_8982 IMG_8983 IMG_8984 IMG_8986 IMG_8987 IMG_8988 IMG_8989

แบ่งปัน