วันที่ 22 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 31 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

วันที่ 22 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 31 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
IMG_6171IMG_6262 IMG_6218  IMG_6151

แบ่งปัน