วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 79/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 79/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_4323 IMG_4321 IMG_4320 IMG_4317 IMG_4316 IMG_4315 IMG_4314 IMG_4313 IMG_4311 IMG_4310 IMG_4308 IMG_4306 IMG_4304IMG_4323 IMG_4321 IMG_4320
แบ่งปัน