ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

news_head

ฉบับที่ 012 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560

วันที่ 17 ต.ค.2560 เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ  ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งขณะนี้มีข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 6 นาย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในระหว่างการพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไป เพื่อให้สภาพร่างกายกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบเงินและของเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วยพร้อมได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั้ง 6 นาย โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลตำรวจดูแลรักษาข้าราชการตำรวจทุกนายให้ดีที่สุด หลังจากนั้น พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) ได้นำคณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายัง “อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา” ชั้น 20 เพื่อรายงานความคืบหน้าและความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจในการเปิดอาคารฯ เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในปลายปี 2560 ที่จะถึงนี้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตำรวจในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ 10 โครงการ 1,000,000 ดวงใจ รักษ์สุขภาพตำรวจและประชาชน, ความพร้อมสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรง รวมถึงการเปิดเพจ Facebook “Because We Care”  ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่าย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือสังคมของโรงพยาบาลตำรวจ, คลินิกตำรวจ, ห้องตรวจผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ, แผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานร่วมกับ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลด้านวิชาการ จำนวน 4 รางวัล ให้กับข้าราชการตำรวจ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 28 ที่ผ่านมา พร้อมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับแพทย์  พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน