วันที่ 11 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. (ปป 1) เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 11 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. (ปป 1) เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
Spider5 Spider29 Spider27 Spider6

แบ่งปัน