วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสหารือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสหารือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

แบ่งปัน