วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรีอนดีเด่นฯ โดยมี ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 ตร.

วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรีอนดีเด่นฯ โดยมี ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_2502IMG_2501 IMG_2506 IMG_2505

แบ่งปัน