วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท. ศักดิ์ดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ท. วัลลภ แดงใหญ่ ผบช.รร.เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา เนื่องในโอกาศเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ (ศปก.ตร.) โดยมี ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท. ศักดิ์ดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ท. วัลลภ แดงใหญ่ ผบช.รร.เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา เนื่องในโอกาศเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ (ศปก.ตร.) โดยมี ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน