วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้าง อัตรา ระบบตำแหน่งของสายงานสอบสวนและสายงานสนับสนุนงานสอบสวน ตลอดจนโครงสร้างของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนของคณะทำงานพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้าง อัตรา ระบบตำแหน่งของสายงานสอบสวนและสายงานสนับสนุนงานสอบสวน ตลอดจนโครงสร้างของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนของคณะทำงานพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.
IMG_2562IMG_2567 IMG_2559 IMG_2547

แบ่งปัน