วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตาามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 (ศอ.ปส.ตร.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตาามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 (ศอ.ปส.ตร.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
โดยมี พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม
แบ่งปัน