วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษรายการอาวุธปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก บ.Glock เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อฯ เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส และยุติธรรม ณ ห้องประชุม 6 ตร.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษรายการอาวุธปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก บ.Glock เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อฯ เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส และยุติธรรม ณ ห้องประชุม 6 ตร.
IMG_8290_resizeIMG_8303_resize IMG_8300_resize IMG_8296_resize

แบ่งปัน